Vragen? Bel ons 088 765 1000 | info@leys.nl
Laden
Product(en) toevoegen...

Polvo B.V. respecteert uw privacy en doet er dus alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.

Wij kunnen op verschillende momenten persoonlijke gegevens van u ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer u, of uw bedrijf contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), een aanvraag indient voor het aanmaken van een account, goederen of diensten van ons koopt, onze website(s)/apps gebruikt, verbinding maakt met ons via sociale media of gebruik maakt van een link naar of van onze website(s)/apps.

Deze verklaring moet worden gelezen in samenhang met onze toepasselijke voorwaarden voor websitegebruik en ons cookiebeleid.

Klik hier om de Algemene voorwaarden te bekijken.

Klik hier om het cookiebeleid te bekijken

Klik hier om het  cctv beleid te bekijken

Deze privacyverklaring bevat links zodat u kunt doorklikken naar de verschillende onderwerpen. Ook kunt u hier een pdf-versie downloaden.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

7. GEGEVENSBEVEILIGING

8. GEGEVENSBEWARING

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

10. TOEZICHT

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

_________________________________________________________________

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe Polvo B.V. uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt.

Wie zijn wij?

Polvo B.V. maakt deel uit van de Grafton Group (www.graftonplc.com).

Voor vragen over deze privacyverklaring of wanneer u een verzoek wilt indienen om uw wettelijke rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met:

Polvo B.V.

T.a.v. privacy verantwoordelijke

E-mailadres: AVG@polvobv.nl

Postadres: Tradeboulevard 5a, 4761 RL Zevenbergen

Wij stellen het op prijs wanneer we de kans krijgen uw eventuele zorgen rond de verwerking van uw persoonlijke gegevens weg te nemen. Wij horen dus graag direct van u. Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP), https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Doorgeven wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2021.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Links met derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die links klikt of die verbindingen inschakelt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

______________________________________________________________________

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, is alle informatie over een persoon waardoor die persoon kan worden geïdentificeerd.

Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben wij als volgt gegroepeerd:

Identiteitsgegevens: zoals voornaam, achternaam en gebruikersnaam.

Contactgegevens: zoals factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

Financiële gegevens: zoals betaalkaartgegevens en, wanneer u of uw bedrijf op rekening bestelt, bankrekeninggegevens en informatie die wordt bewaard door kredietinformatie- en fraudepreventiebureaus.

Transactiegegevens: zoals details over de handelsgeschiedenis van u/uw van uw bedrijf, inclusief betalingen.

Technische gegevens: zoals internetprotocol (IP)-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website(s)/of apps.

Profielgegevens: zoals gebruikersnaam en wachtwoord, producten/diensten die aan u/uw bedrijf worden geleverd, feedback en antwoorden op enquêtes.

Gebruiksgegevens: zoals informatie over hoe u onze website gebruikt.

Marketing- en communicatiegegevens: zoals omvatten uw voorkeuren over het al dan niet ontvangen van marketing van ons en, zo ja, uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij streven ernaar geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Strafbare feiten kunnen echter voorkomen op kredietreferenties of fraudebestrijdingscontroles die we uitvoeren.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we persoonlijke gegevens moeten verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u hebben gesloten en u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we met u hebben of proberen aan te gaan mogelijk niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval is het mogelijk dat we een contract dat u met ons heeft moeten annuleren. We zullen u ervan op de hoogte stellen als dit het geval is.

3 HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

_____________________________________________________________________

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en financiële gegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail, via deze website, apps, op sociale media of anderszins. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

 • u schrijft zich in op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties;
 • u vraagt een brochure of ander promotie- of marketingmateriaal aan;
 • u bestelt op rekening;
 • u koopt goederen en/of diensten in een van onze vestigingen of via onze website;
 • u doet mee aan een wedstrijd, of reageert op een actie of enquête; of
 • u geeft ons feedback.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Terwijl u onze website gebruikt, kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies, serverlogs en andere gelijkwaardige technologieën. In ons cookiebeleid leest u meer informatie hierover en de mogelijkheden om dit gebruik te beperken.

Derden en openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen. Dit zijn:

 • Kredietinformatiebureaus, kredietverzekeraar en fraudepreventieorganisaties. Wanneer u of een bedrijf waarin u een partner of bestuurder bent, een aanvraag om op rekening te bestellen indient, kunnen wij informatie over u vragen bij kredietinformatiebureaus en fraudepreventieorganisaties. Er wordt dan onderzoek gedaan op verstrekte adressen. Dit kan ook informatie opleveren over andere leden van uw huishouden. De relevante bureaus/organisaties houden die zoekopdracht bij en delen informatie uit hun administratie met ons en met andere bedrijven die kredietaanvragen beoordelen. Het doel hiervan is fraude te voorkomen. Ook registreren wij informatie over de handelsgeschiedenis van u/uw bedrijf bij ons en wij delen deze informatie met kredietinformatiebureaus en fraudepreventieorganisaties. Mocht het nodig zijn om uw faciliteit op rekening te herzien, dan kan een verdere controle bij kredietinformatiebureaus worden uitgevoerd en kan door hen een aantekening van de zoekopdracht worden bijgehouden.
 • Incasso- en debiteurenbeheersorganisaties. Als de schulden van u/uw bedrijf niet zijn betaald, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met relevante incasso- en/of debiteurenbeheersbureaus.
 • Andere bedrijven in dezelfde of verwante sectoren. Als onderdeel van onze procedures voor kredietreferentie kunnen we bij andere bedrijven in dezelfde of gerelateerde sectoren inlichtingen inwinnen over de handelsgeschiedenis van uw/uw bedrijf, en kunnen we informatie over de handelsgeschiedenis van uw/uw bedrijf met ons delen.
 • Technische gegevens van analyseproviders zoals Google.
 • Contact-, financiële en transactiegegevens van leveranciers van technische, betalings- en bezorgdiensten.
 • Identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen zoals Kamer van Koophandel.

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

_____________________________________________________________________

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken binnen de wettelijke bepalingen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens o.a.in de volgende omstandigheden:

• Als we het contract uitvoeren dat we op het punt staan met u aan te gaan of zijn aangegaan.

• Als het noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen.

• Als we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

Over het algemeen hanteren wij niet de rechtsgrondslag “uw toestemming” als eerste basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Uw toestemming is wel de basis voor het aan u verzenden van direct marketingcommunicatie via e-mail of sms.

U heeft het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit kunt u doen door uw account te verwijderen op de website of door een e-mail te sturen naar AVG@polvobv.nl

Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens op de onderstaande wijze en op onderstaande rechtsgronden. Waar nodig is ook vermeld wat onze rechtmatige belangen zijn.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettelijke grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel van het gebruik.

Wanneer wij verwijzen naar rechtmatige belangen, bedoelen we het belang van ons bedrijf bij het uitvoeren en beheren van ons bedrijf zodat wij in staat zijn u optimaal te bedienen. We zorgen ervoor dat we mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij wij uw toestemming hebben of gebruik anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is).

Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming.

Doel/activiteit

Soort gegevens

Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag gerechtvaardigd belang

Reageren op vragen.

Identiteit

Contact

Noodzakelijk om een klantrelatie aan te gaan.

Uitvoeren van kredietreferentie- en fraudecontroles ten behoeve van het op rekening bestellen.

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Financieel

(d) Transactie

Noodzakelijk om een klantrelatie aan te gaan.

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen om ons bedrijf te beschermen tegen insolvente klanten en fraude.

Levering van goederen en/of diensten met bijbehorende betalingsverplichting.

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Financieel

(d) Transactie

Uitvoeren van een levering(scontract) .

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen en het innen van vorderingen op klanten.

Relatiebeheer waaronder:

(a) Informeren van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

(b) Vragen om feedback

(a) Identiteit

(b) Contactpersoon

(c) Profiel

(d) Marketing en communicatie

(e) Gebruik

Uitvoeren van een levering(scontract) .

Voldoen aan wettelijke verplichting.

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor administratieve en marketing doeleinden)

Uw toestemming (e-mail/sms-marketing).

Verbeteren van onze website, diensten, marketing en klantrelaties

(a) Technisch

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten voor onze diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie vorm te geven).

Behandeling van problemen, klachten of geschillen , en om strafbare feiten, inclusief fraude, te voorkomen of op te sporen

(a) Identiteit

(b) Financieel

(c) Technisch

(d) Profiel

(e) Gebruik

Om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of (daartegen) te verdedigen.

 

Marketing/promotionele aanbiedingen

We streven ernaar u keuzes te bieden wat betreft het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing.

Als u ermee heeft ingestemd marketinguitingen van ons te ontvangen, kunnen wij uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke goederen, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor marketingdoeleinden in overeenstemming met uw voorkeuren/toestemming.

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het sturen van marketingberichten door in uw persoonlijke omgeving op onze website de relevante vakjes aan of uit te vinken. U kunt ook gebruik maken van de opt-outlinks die zijn opgenomen op elk marketingbericht dat u van ons ontvangt of met ons contact opnemen.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website minder goed werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken leest u in ons cookiebeleid.

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we uw persoonlijke gegevens om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u een e-mail sturen naar AVG@polvobv.nl

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis aangeven die ons in staat stelt dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk is vereist of toegestaan.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

________________________________________________________________________

Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de categorieën van derden partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die in de tabel in paragraaf 4 hierboven worden uiteengezet.

• Externe derden, waaronder:

o zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor het uitvoeren van een contract dat we met hen of u aangaan;

o aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website;

o professionele adviseurs, waaronder advocaten, banken, accountants en verzekeraars;

o Belastingdienst en/of Douane, wet- en regelgevers en andere autoriteiten;

o entiteiten die betrokken zijn bij kredietcontrole en fraudebestrijding, misdaadpreventie/-detectie, risicobeoordeling en -beheer en geschillenbeslechting.

Bij wijzigingen in eigendom van delen of het geheel zal , zullen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze privacyverklaring.

Wanneer deze derden onze verwerkers zijn, eisen we van hen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. We staan onze externe verwerkers niet toe uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Sommige van de hierboven genoemde derden, bijvoorbeeld veel professionele adviseurs, de Belastingdienst en/of de douane, zijn beheerders die, net als wij, onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen op grond van wet inzake gegevensbescherming, en die hun eigen privacyverklaring zullen hebben waarin wordt uiteengezet hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

6. OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

_________________________________________________________________________

We kunnen uw persoonlijke gegevens buiten Nederland overdragen aan anderen (andere Grafton Group-bedrijven en onze externe dienstverleners) die deze gegevens namens ons verwerken.

Wanneer dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens plaatsvinden, streven we ernaar aan u een vergelijkbare mate van bescherming van uw persoonlijke gegevens te bieden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

• Doorgifte van uw persoonlijke gegevens naar landen die door de Europese Commissie worden geacht een passend beschermingsniveau te bieden.

• Waar we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL.

Dit zal uitsluitend plaatsvinden met als doel om de dienstverlening te kunnen realiseren.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

____________________________________________

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derden voor wie het noodzakelijk is hiervan op de hoogte te zijn. Door ons aangestelde verwerkers verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht. Aan deze verwerkers hebben wij een geheimhoudingsplicht opgelegd.

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op persoonlijke gegevens aan te pakken. Conform de op ons rustende wettelijke plichten zullen wij u en de aangewezen toezichthouder op de hoogte stellen in geval van een (vermoedelijke) inbreuk.

8. GEGEVENSBEWARING

________________________________________

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als dat dit nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonlijke gegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verwerken, of we de gestelde doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van bewaartermijnen voor verschillende soorten van uw persoonlijke gegevens zijn beschikbaar in ons bewaarbeleid dat u bij ons kunt opvragen door een e-mail te sturen naar AVG@polvobv.nl

Volgens de wet moeten we voor belastingdoeleinden basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende zeven jaar nadat ze geen klant meer zijn.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor meer informatie. Ook kunnen wij in sommige gevallen besluiten uw persoonlijke gegevens te anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. Geanonimiseerde gegevens kunnen wij voor onbepaalde tijd gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

____________________________________________

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

• Toegang tot uw persoonlijke gegevens

• Verzoek om correctie van uw persoonlijke gegevens.

• Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

• Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

• Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

• Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens.

• Recht om toestemming in te trekken.

Als u een van de hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar AVG@polvobv.nl

U hoeft geen vergoeding te betalen om uw rechten uit te oefenen. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Ook kunnen wij in dat geval weigeren aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk vragen we specifieke informatie van u om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht uitoefening van vorenstaande rechten verifiëren. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die geen recht hebben deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek, zodat wij uw verzoek kunnen behandelen of onze reactie kunnen versnellen.

We proberen binnen een maand op alle rechtmatige verzoeken te reageren. Is uw verzoek bijzonder complex is of krijgen wij in korte tijd een groot aantal verzoeken te verwerken, dan kan het beantwoorden van uw vragen langer duren. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

U heeft het recht om:

• Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Dit recht stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben en te controleren of wij deze persoonlijke gegevens rechtmatig verwerken.

• Verzoek om correctie van uw persoonlijke gegevens. Met dit verzoek kunt u eventuele onvolledige of onjuiste gegevens die we over u hebben, corrigeren. Het kan nodig zijn dat wij de juistheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt verifiëren.

• Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit recht stelt u in staat ons te vragen persoonlijke gegevens te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken daarvan. U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer u met succes gebruik heeft gemaakt van uw recht bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw persoonlijke gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, bijvoorbeeld om specifieke wettelijke redenen. Deze zullen aan u, indien van toepassing, in antwoord op uw verzoek worden meegedeeld.

• Het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer de rechtsgrondslag hiervoor ons rechtmatige belang is (of dat van een derde partij) en u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende rechtmatige redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

• Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te schorten. U kunt gebruik maken van dit recht in de volgende situaties:
(a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen;
(b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij deze wissen; (c) wanneer u ons nodig heeft om de gegevens te bewaren, zelfs als we deze niet langer nodig hebben, omdat u deze nodig heeft om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
(d) u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of we dwingende rechtmatige redenen hebben deze toch te gebruiken.

• Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde, uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde persoonlijke gegevens voor de verwerking waarvan u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven of die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

• Recht om toestemming in te trekken. Wanneer uw persoonlijke gegeven worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet (langer) aan u kunnen aanbieden. Wanneer dit het geval is, informeren wij u hierover op het moment dat u uw toestemming intrekt.


10. TOEZICHT
______________________________________________________________________

We kunnen controleren en/of registreren:
(a) telefoongesprekken;
(b) transacties en activiteiten op alle contactpunten;
(c) web, verkeer en activiteiten
Deze registraties zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat we uw instructies nauwkeurig uitvoeren, voor trainingsdoeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen. Voor een grotere veiligheid van onze klanten en medewerkers, en om criminaliteit te voorkomen en op te sporen, gebruiken we cameratoezicht in en rond ons pand. Voor meer informatie over ons gebruik van CCTV kunt u een e-mail sturen naar AVG@polvobv.nl.

Laden
Laden
Ok